Wat is aanbidding?

Tijdens het afgelopen tienerweekend van HIS Generation tienerweekend heb ik iets mogen delen over wat aanbidding is. Bij aanbidding denken veel mensen direct aan muziek, maar is dat alles?

Het feit dat de meeste mensen bij het woord “aanbidding”  met name aan muziek denken, komt denk ik door hoe wij bepaalde termen in de kerk gebruiken zoals “aanbiddingsleider”, we gaan nu met elkaar “aanbidden”, “worship team” of “aanbiddingsteam”.  Op deze manier is het logisch dat we aanbidding koppelen aan muziek en zang. Maar ik geloof dat aanbidding veel meer is dan muziek alleen.

In Romeinen 12:1 staat:

BGT: “Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren”.

NBV: “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u”.

God aanbidden is dus je hele leven in dienst stellen. Het is een geschenk/offer. Dit houdt in dat we iets geven zonder iets terug te verwachten en dat het ons iets kost. We zijn geschapen om in relatie met God en tot eer van Hem te leven.

“Aanbidding is met alles wat je bent leven ter ere van Hem: in overgave, in Zijn waarheid, met je hele hart en doen wat Hij vraagt”.

Lofprijs

Eén van die termen die ook vaak langskomt is lofprijs. Lofprijs is één van de manieren om God te aanbidden/Hem de eer te geven. In het woord lofprijs zit het woord “prijzen” en definities van prijzen zijn: Loven, roemen. Het is iets dat we direct naar God uiten of iets dat we uiten naar anderen over God.

In de Bijbel zien we zo veel voorbeelden van hoe we God kunnen prijzen. Een voorbeeld is psalm 149. De psalmdichter spoort ons aan om God te prijzen door middel van: “zing een nieuw lied”, “juich!”, “dans”, “het slaan op de trommel”. Een ander voorbeeld is Psalm 50: “Zing voor Hem”, “klap in je handen en dans”.

God eren en prijzen hoeft dus niet alleen op een rustige, ingetogen manier. De vorm van lofprijs in deze psalm en vele andere psalmen is juist heel uitbundig. Hun verheerlijking van en verwondering over God mogen ons als voorbeeld zijn van hoe wij ons mogen uiten.

Laten we Hem de eer geven in wat we doen en zeggen en Hem prijzen voor wie Hij is met alles wat in ons is. Want Hij is het waard!